Ознаке

, , , , , , , , , , , , , , ,


Autor: Dr sci med Saša Milićević

images (14)

-Šta je to „pumpica“?

Pumpica (merno dozni inhaler) je oblik lekova koji se koriste u terapiji različitih bolesti organa za disanje,slično kao što su tablete, kapsule, sirupi samo u drugačijem obliku. Pumpice su već odavno zauzele svoje mesto u terapijskom tretmanu.

-Pumpica mora da se koristi ceo život?

Pumpica predstavlja samo sredstvo da se astma dovede pod kontrolu. Ona upravo ima i ulogu da proces razvoja astme u dečjem uzrastu zaustavi, kako pacijenti ne bi morali i kasnije, u odraslom dobu, da je koriste.Prema tome, korišćenje pumpice doprinosi stabolizaciji bolesti i smanjuje potrebu  za daljim korišćenjem lekova.

-Pumpica stvara zavisnost?

U koliko se adekvatan lek koristi, pravilno i dovoljno dugo, pacijent se dovodi u takvo stanje da on apsolutno nema nikakvu zavisnost od pumpice. Lekovi u obliku spreja ne stvaraju zavisnost.

-Pumpica mora da se koristi sve više i više?

Pravilno korišćenje pumpice dovodi do toga da u većini slučajeva pacijent izvesno vreme (a nekada i doživotno), više nema potrebu da koristi lek u obliku spreja. Samo u koliko je terapija  neadekvatna ili ako se lek ne koristi pravilno, redovno i dovoljno dugo, javlja se potreba za većim brojem pumpica.

-Pumpice se ne daju deci?

Lekovi u obliku spreja se mogu davati i u dečjem uzrastu preko posebnih inhalera koji su napravljeni od plastike i prilagođeni su uzrastu deteta. Deca nisu u stanju da adekvatno koriste pumpicu, direktno, jer je potrebna adekvatna tehnika udisanja leka Zbog toga na tržištu postoje navedeni inhaleri koji omogućavaju pravilno davanje leka. Za manju decu koriste se komore sa maskom za lice a za veću sa nastavkom za usta.

-Pumpice su štetne?

Lekovi koji se daju u obliku spreja se doziraju u mnogo manjim dozama nego lekovi u obliku sirupa i tabletama. To znači da dete ili odrasla osoba koja se nalazi „na pumpici“, koristi višestruko manju količinu leka ( primera radi jedna tableta ventolin ima 2 mg aktivne supstance, a jedan udah ventolina ima u sebi 0,1 mg.). Razlog za manju dozu je taj što lek deluje direktno na disajne puteve i zaobilazi ulazak leka u organe za varenje i cirkulaciju.

Pogledajte: Dr Saša Milićević o problemima astme

i Dr Saša Milićević astma,alergeni,alergije